牛肉麵店 Quán mì bò

- Cần tìm cộng sự làm việc
Tg làm 10:00-19:00
Ca tối 19:00-04:00
Lương 43000-47000
Nghỉ theo quy định của tiệm
Tg làm 9:00-19:00
Ca tối 19:00-5:00
Lương 40000-44000
- Nhân viên bán thời gian làm cuối tuần
Lương giờ 180-200
Tháng nghỉ 4 ngày
Dâu rể đài đều được
 
- Địa chỉ: 北市松山區(quận tùng sơn đài bắc)
Lh sđt 0989-007-175 • 0976-335-175
 
 
#新住民專區#新住民專區台北