統立資源回收廠

統立資源回收廠
Xưởng tái chế Thống Lập 
Cần tuyển-Nhân viên phân loại 
1. Người làm toàn thời gian 
Giờ làm: 07:30〜17:00(tháng lĩnh 31,000 trở lên 
Thứ 7 cần tăng ca, nếu phối hợp tăng ca mỗi tháng có thể lĩnh 4 vạn trở lên 
2.Người làm bán thời gian 
Làm hai nghỉ hai
Làm bốn nghỉ ba
Làm một nghỉ một 
Ca tối 18:00~21:00 đều được 
Lương giờ 190 trở lên 
Cơm trưa và tiền ăn tăng ca công ty chi trả 
Phải có giấy CMND hoặc thẻ đi làm hợp pháp 
工作地點:新竹縣口鄉榮光路29號
Nơi làm:
Số 29 đường Vinh Quang xã Hồ Khẩu huyện Tân Trúc
Liên hệ: Chị Tô
0955-039466
 
-------------------------------------
 
統立資源回收廠
誠徵-分類人員
1正職人員
工作時間07:30〜17:00(月領31,000起
週六需要加班,配合加班每月可領4萬元以上
2.兼職人員
做二休二、做四休三、做一休一
晚班18:00~21:00皆可
時薪190元起
中餐及加班餐費由公司供應
需身分證件或是合法工作證
工作地點:新竹縣口鄉榮光路29號
意者洽:蘇小姐
0955-039466
#新住民專區新竹