誠徵 駐點清潔員 Nhân viên vệ sinh

駐點清潔員
Nhân viên vệ sinh
Địa chỉ: 大園區航勤北路8-1號(đại viên,đào viên)
Tg làm: 7:00-16:00 lương 28000 trở lên
Địa chỉ: 中壢區定寧路15號(trung lịch)
Tg làm: 7:00-16:00 lương 28000 trở lên
Địa chỉ: 龜山區文禾路289號(quy sơn)
Tg làm: 8:00-17:00 lương 28000 trở lên
Tuyển số lượng nhiều người, tháng nghỉ 8 ngày, không kinh nghiệm đều được
Nhân viên vệ sinh lưu động
Không kinh nghiệm đều được,lương ngày có thể thảo luận 
Lh cô chu sđt (03)3368455
 
 
#新住民專區桃園