沖壓廠

nhà máy dập cần tìm
nhân viên tác nghiệp
lương 28000 trở lên
 tuần nghỉ 2 ngày, tg làm 8:00-17:00
không yc kinh nghiệm, biết dập khuôn đúc
lương có thể thảo luận
địa chỉ: 湖口鄉成功路918巷8號(hồ khẩu)
03-5687867 Lh cô tạ sđt 03-5687867

#新住民專區新竹