濱江市場

quầy thịt gà chợ 濱江
nhân viên làm việc
 lương 43200
tháng nghỉ 5 ngày
Lh ông tăng sđt 02-25096196

#新住民專區台北