老婆池上便當 Nhân viên toàn thời gian/bán thời gian

老婆池上便當 
Quán cơm hộp trì thượng 
Cần tìm 
Nhân viên nhà bếp/chiên rán 
Nhân viên toàn thời gian/bán thời gian
Tg làm: 09:30-13:30/16:00-20:00
Làm toàn thời gian lương 30000-32000
Làm bán thời gian lương 180
Nghỉ cố định cn, có thưởng tết
Hoan nghênh sinh viên,
người nước ngoài, phụ nữ nội trợ gia nhập
Lh ông tạ sđt 0987-108946
Địa chỉ: 高雄市三民區正忠路178號
(tam dân cao hùng)

#新住民專區高雄