八方雲集台北市吉林二店

Quán 八方雲集
Quán Cát Lâm Đài Bắc số 2
Cần tìm
Nhân viên toàn thời gian
Lương từ 40000
Tháng nghỉ 6 ngày
 Thời gian: 9:30-21:00
Không yêu cầu kinh nghiệm, bao ăn, hưởng BHLD BHYT
Địa chỉ: 台北市中山區吉林路391號( Trung Sơn, Đài Bắc)
Liên hệ tiệm trưởng Mã : 0939-903363
Có thể đi làm sau Tết

#新住民專區台北